NSK W4008-993PSSTK1-C-BB nsk丝杠日本工厂   产品参数

NSK W4008-993PSSTK1-C-BB nsk丝杠日本工厂

尺寸 单位:mm