NSK W5018C-29PY-C5Z16 nsk 直线导轨滚珠丝杠   产品参数

NSK W5018C-29PY-C5Z16 nsk 直线导轨滚珠丝杠

尺寸 单位:mm