NSK W1200C-14PY-C3Z2.5BB 日本nsk丝杠怎么样   产品参数

NSK W1200C-14PY-C3Z2.5BB 日本nsk丝杠怎么样

尺寸 单位:mm

NSK W1200C-14PY-C3Z2.5BB 日本nsk丝杠怎么样此型号部分数据来源于LTK BRV 德国ltk行星滚柱丝杠选型样本